Ситопечат с пластизолни мастила

Най-разпространеният метод за печат. Изключителна издръжливост и високо качество на изображението. Цената драстично пада с увеличаване на тиража. Всеки път има разходи за сита и настройка на машините.