Великата депресия и тениските

По време на Великата депресия, работниците във фермите често прибягвали до тениските, когато времето било горещо, защото се смятало за неприлично да са голи до кръста.